ကူညီထောက်ပံ့ 10.9.2021

10.9.2021
ယနေ့
သုခချမ်းသာ ကျန်းမာရေး
စောင့်ရှောက်မှု လူမှု
အထောက်အကူပြုအသင်း

SocialWrlfareGroup(tkct)

လူမှုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့(သုခချမ်းသာ) ၏

လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ဖြင့် ကူညီ
ထောက်ပံ့မှုများဆောင်ရွက်
ပါသည်၊
အမှတ် ၁ ရပ် 5 ဦး
အမှတ် ၂ ရပ် 8 ဦး
အမှတ် ၃ ရပ် 5 ဦး
အမှတ် ၅ ရပ်10 ဦး
အမှတ် ၇ ရပ် 4 ဦး
မိုးကန် . . 3 ဦး
ဂွေးပင်တော 2 ဦး
ပေါင်း 37 ဦး
Social welfare group(tkct)
လူမှု့အထောက်အကူပြုအဖွဲ့
(သုခချမ်းသာ)

ဦးရဲဒင်သန်း

ဒေါ်သန်းသန်းဌေး

ဒေါ်မြမြထွေး

ဦးမောင်ဦး

ဦးတင်ထွန်းဦး

ဒေါ်စိုးစိုးအေး တို့က

ကူညီထောက်ပံ့ပေးပါသည်၊
9.9.2021 နေ့ထိ 651 ဦး
10.9.2024 ယနေ့ 37 ဦး
စုစုပေါင်း 688 ဦး

*Covid ကင်းစင် ကျန်းမာ
ပျော်ရွင်ကြပါစေ၊

ကူညီနေမယ်သင့်ကျန်းမာရေး

လိုအပ်သည့်အချိန်လိုအပ်သည့်နေရာလိုအပ်သည်များကိုမေတ္တာဖြင့်ကူညီနေမှာ

သုခချမ်းသာ