ကူညီထောက်ပံ့ 13.9.2021

13.9.2021
ယနေ့ ညနေပိုင်း
သုခချမ်းသာ ကျန်းမာရေး
စောင့်ရှောက်မှုလူမှုအထောက်အကူပြုအသင်း

SocialWelfareSopport Group(tkct)

လူမှုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့(သုခချမ်းသာ) ၏

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်ဖြင့်
-ထန်းဇင်တောင်ရွာသက်ကြီး
အဖိုးအဖွား 12 ဦး
-အမှတ် ၅ ရပ် 6 ဦး
-အမှတ် ၂ ရပ် 4 ဦး
ပေါင်း 22 ဦး
ကိုကူညီထောက်ပံ့ပါသည်၊လူမှုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့

ဦးညွန့်တင်

ဦးထွန်းလင်းတို့ထန်းဇင်အဖွဲ့

ဦးသိန်းထွန်း တက်လူ

ကိုအောင်ကောင်းမြတ်

တို့က ထောက်ပံ့မှုများ
အိမ်အရောက် ကူညီပါသည်၊
*Covid ကင်းစင် ကျန်းမာ
ပျော်ရွှင်ကြပါစေ၊
*အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်း
များပွင်းလန်းလာကြပါစေ၊
*အဖိုးအဖွားများ ခန္ဓာဉာဏ်
ရောက်တရားများ နာကြား
ကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်ကြပါ
စေ၊
13.9.2021နံနက်ပိုင်း 722ဦး
ထိ
13.9.2021ညနေပိုင်း 22 ဦး
စုစုပေါင်း 744 ဦး

ကူညီနေမယ်သင့်ကျန်းမာရေး

လိုအပ်သည့်အချိန်လိုအပ်သည့်နေရာလိုအပ်သည်များကိုမေတ္တာဖြင့်ကူညီနေမှာ

သုခချမ်းသာ

ကူညီထောက်ပံ့ 13.9.2021

13.9.2021
ယနေ့ နံနက်ထန်းဇင်မြောက်ရွာ
သုခချမ်းသာကျန်းမာစောင့်
ရှောက်မှု လူမှုအထောက်အကူပြုအသင်း

SocialWelfareSupportGroup(tkct)

လူမှုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့(သုခချမ်းသာ) ၏လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ဖြင့်

ယနေ့နံနက်ပိုင်း ဆောင်ရွက်ပါသည်၊
ဆန် ၃ ပြီ
ဆီ ၄၀ သားနှုန်းအပြင်
ဒေါ်မာမာက ပါဝင်လှုဒါန်း
သော ကြက်ဥ ၅ လုံးနှုန်း၊
လူမှုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့
နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော #ဒေါ်မာမာ ကထန်ဇင်
မြောက်ရွာသက်ကြီးရွယ်များ
ကို‌ကူညီထောက်ပံ့လှူဒါန်း
ပေးပါသည်၊
*အဖိုးအဖွားများကျန်းမာ
သက်ရှည်ကြပါစေ၊
*အနာရောဂါဘေးကပ်ရောဂါ
ဘေးမှကင်းလွတ်ကြပါစေ၊
*သစ္စာလေးပါးမဂ္ဂင်ရှစ်ပါးကို
သိရှိ ကျင့်ကြံအားထုတ်
နိဗ္ဗာန်သို့ မျက်မှောက်ပြုနိုင်
ကြပါစေ၊
12.9.2021 မနေ့ကထိ 712ဦး
13.9.2021ယနေ့ 10ဦး
စုစုပေါင်း 722ဦး