ကူညီထောက်ပံ့ 13.9.2021

13.9.2021
ယနေ့ ညနေပိုင်း
သုခချမ်းသာ ကျန်းမာရေး
စောင့်ရှောက်မှုလူမှုအထောက်အကူပြုအသင်း

SocialWelfareSopport Group(tkct)

လူမှုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့(သုခချမ်းသာ) ၏

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်ဖြင့်
-ထန်းဇင်တောင်ရွာသက်ကြီး
အဖိုးအဖွား 12 ဦး
-အမှတ် ၅ ရပ် 6 ဦး
-အမှတ် ၂ ရပ် 4 ဦး
ပေါင်း 22 ဦး
ကိုကူညီထောက်ပံ့ပါသည်၊လူမှုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့

ဦးညွန့်တင်

ဦးထွန်းလင်းတို့ထန်းဇင်အဖွဲ့

ဦးသိန်းထွန်း တက်လူ

ကိုအောင်ကောင်းမြတ်

တို့က ထောက်ပံ့မှုများ
အိမ်အရောက် ကူညီပါသည်၊
*Covid ကင်းစင် ကျန်းမာ
ပျော်ရွှင်ကြပါစေ၊
*အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်း
များပွင်းလန်းလာကြပါစေ၊
*အဖိုးအဖွားများ ခန္ဓာဉာဏ်
ရောက်တရားများ နာကြား
ကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်ကြပါ
စေ၊
13.9.2021နံနက်ပိုင်း 722ဦး
ထိ
13.9.2021ညနေပိုင်း 22 ဦး
စုစုပေါင်း 744 ဦး

ကူညီနေမယ်သင့်ကျန်းမာရေး

လိုအပ်သည့်အချိန်လိုအပ်သည့်နေရာလိုအပ်သည်များကိုမေတ္တာဖြင့်ကူညီနေမှာ

သုခချမ်းသာ