ကူညီထောက်ပံ့ 13.9.2021

13.9.2021
ယနေ့ နံနက်ထန်းဇင်မြောက်ရွာ
သုခချမ်းသာကျန်းမာစောင့်
ရှောက်မှု လူမှုအထောက်အကူပြုအသင်း

SocialWelfareSupportGroup(tkct)

လူမှုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့(သုခချမ်းသာ) ၏လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ဖြင့်

ယနေ့နံနက်ပိုင်း ဆောင်ရွက်ပါသည်၊
ဆန် ၃ ပြီ
ဆီ ၄၀ သားနှုန်းအပြင်
ဒေါ်မာမာက ပါဝင်လှုဒါန်း
သော ကြက်ဥ ၅ လုံးနှုန်း၊
လူမှုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့
နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော #ဒေါ်မာမာ ကထန်ဇင်
မြောက်ရွာသက်ကြီးရွယ်များ
ကို‌ကူညီထောက်ပံ့လှူဒါန်း
ပေးပါသည်၊
*အဖိုးအဖွားများကျန်းမာ
သက်ရှည်ကြပါစေ၊
*အနာရောဂါဘေးကပ်ရောဂါ
ဘေးမှကင်းလွတ်ကြပါစေ၊
*သစ္စာလေးပါးမဂ္ဂင်ရှစ်ပါးကို
သိရှိ ကျင့်ကြံအားထုတ်
နိဗ္ဗာန်သို့ မျက်မှောက်ပြုနိုင်
ကြပါစေ၊
12.9.2021 မနေ့ကထိ 712ဦး
13.9.2021ယနေ့ 10ဦး
စုစုပေါင်း 722ဦး