ကူညီထောက်ပံ့ 15.9.2021

15.9.2021
ယနေ့
သုခချမ်းသာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လူမှုအထောက်အကူပြုအသင်း

SocialWelfareSupport

Group(tkct)

လူမှုအထောက်အကူပြု

အဖွဲ့(သုခချမ်းသာ) ၏
လုပ်ငန်းအစီအစဉ်းဖြင့်
ကူညီထောက်ပံ့မှုများဆောင်
ရွက်ပါသည်၊
ဆန် ၃ ပြီ
ဆီ ၄၀ သား နှုန်း
မိုးကံရှာ ၁ ဦး
မကျီးကန်ရွာ ၁ ဦး
ဆူးရစ်ကုန်းရွာ။ ၁ ဦး
အမှတ်၂ ရပ် ၃ ဦး
အမှတ် ၄ ရပ် ၁ ဦး
အမှတ် ၇ ရပ် ၂ ဦး
အမှတ် ၈ ရပ် ၃ ဦး
မိုးကန် ၄ ဦး
ကံရွာ ၁ ဦး
ထန်းဇင်ရွာ ၁ ဦး
မုန်တိုင် ၅ ဦး
ထန်းဇင်မြောက် ၁၀ ဦး
ပေါင်း ၃၃ ဦး
လူမှုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့

ဒေါ်ဇင်မာထွေး

ဦးရဲဒင်သန်း

ဒေါ်မာမာ နှင့် အဖွဲ့

*Covid ကင်းစင် ကျန်းမာ
ပျော်ရွှင်ကြပါစေ၊

14.9.2021မနေ့ကထိ 757 ဦး
15.9.2021 ယနေ့ 33 ဦး
စုစုပေါင်း 790 ဦး