Oxygen သယ်ယူ 15.9.2021

15.9.2021
ယနေ့ ထုံးဖိုလမ်းခွဲ
သုခချမ်းသာကျန်းမာရေး
စောင့်ရှောက်မှု လူမှု
အထောက်အကူပြုအသင်း

OxygenTransportGroup

(tkct)

အောက်စီဂျင်သယ်ယူရေးအဖွဲ့(သုခချမ်းသာ) ၏

လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ဖြင် လူနာ
များအတွက် နေ့လည်ပိုင်း
သွားရောက်သယ်ယူ ပြန်လာပြီ
အသွားအပြန် လူနာများ
အတွက် ဝိမုတ္တိစေတီတော်
ကို ဦးတိုက် ဆုတောင်းပ့သည်၊
*Covid ကင်းစင်ကျန်းမာ
ပျော်ရွှင်ကြပါစေ၊
အောက်စီဂျင်သယ်ယူရေးအဖွဲ့

ဦးရဲဒင်သန်း

ဦးသန်းမွှေး