ကူညီထောက်ပံ့ 17.9.2021

17.9.2021
ယနေ့

သဘာဝတရားရိပ်သာ

(ခက်လန်း) သုခချမ်းသာကျန်းမာရေး
စောင့်ရှောက်မှု လူမှုအထောက်အကူပြုအသင်း

SocialWelfareAndSupport

လူမှုအထောက်အကူပြု

လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ဖြင့်
ဆန် ၃ ပြီ
ဆီ ၁ ပုလင်းနှုန်းဖြင့် အတွဲ
20 လှူဒါန်းပါသည်၊
*ဆရာတော်များစိတ်ချမ်း
သာကိုယ်ကျန်းမာစွာဖြင့်
ဘိုဘွားများ၊ခိုကိုးရာမဲ့များ
ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ပါစေ၊
*တရားတော်၏အဆုံးအမ
များကို နည်းပေးလမ်းပြ
စိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့်ဆောင်
ရွက်နိုင်ပါစေ၊
*ဘိုးဘွားများသည်လည်း
စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်း
မာလျက် သစ္စာလေးပါးကို
သိမြင် မဂ္ဂင်လမ်းဖြင်းနိဗ္ဗာန်
သို့ မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါ
စေ၊
*အနာရောဂါဘေးကပ်ရောဂါ
ဘေးမှကင်းလွတ်ကြပါစေ။

သုခချမ်းသာ၏လှူဒါန်းမှု
16.9.2021 ထိ 810 ဦး
17.9.2024 ယနေ့ 20 အတွဲ
စုစုပေါင်း 840 ဦး

ကူညီထောက်ပံ့ 15.9.2021

15.9.2021
ယနေ့
သုခချမ်းသာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လူမှုအထောက်အကူပြုအသင်း

SocialWelfareSupport

Group(tkct)

လူမှုအထောက်အကူပြု

အဖွဲ့(သုခချမ်းသာ) ၏
လုပ်ငန်းအစီအစဉ်းဖြင့်
ကူညီထောက်ပံ့မှုများဆောင်
ရွက်ပါသည်၊
ဆန် ၃ ပြီ
ဆီ ၄၀ သား နှုန်း
မိုးကံရှာ ၁ ဦး
မကျီးကန်ရွာ ၁ ဦး
ဆူးရစ်ကုန်းရွာ။ ၁ ဦး
အမှတ်၂ ရပ် ၃ ဦး
အမှတ် ၄ ရပ် ၁ ဦး
အမှတ် ၇ ရပ် ၂ ဦး
အမှတ် ၈ ရပ် ၃ ဦး
မိုးကန် ၄ ဦး
ကံရွာ ၁ ဦး
ထန်းဇင်ရွာ ၁ ဦး
မုန်တိုင် ၅ ဦး
ထန်းဇင်မြောက် ၁၀ ဦး
ပေါင်း ၃၃ ဦး
လူမှုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့

ဒေါ်ဇင်မာထွေး

ဦးရဲဒင်သန်း

ဒေါ်မာမာ နှင့် အဖွဲ့

*Covid ကင်းစင် ကျန်းမာ
ပျော်ရွှင်ကြပါစေ၊

14.9.2021မနေ့ကထိ 757 ဦး
15.9.2021 ယနေ့ 33 ဦး
စုစုပေါင်း 790 ဦး

Oxygen သယ်ယူ 15.9.2021

15.9.2021
ယနေ့ ထုံးဖိုလမ်းခွဲ
သုခချမ်းသာကျန်းမာရေး
စောင့်ရှောက်မှု လူမှု
အထောက်အကူပြုအသင်း

OxygenTransportGroup

(tkct)

အောက်စီဂျင်သယ်ယူရေးအဖွဲ့(သုခချမ်းသာ) ၏

လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ဖြင် လူနာ
များအတွက် နေ့လည်ပိုင်း
သွားရောက်သယ်ယူ ပြန်လာပြီ
အသွားအပြန် လူနာများ
အတွက် ဝိမုတ္တိစေတီတော်
ကို ဦးတိုက် ဆုတောင်းပ့သည်၊
*Covid ကင်းစင်ကျန်းမာ
ပျော်ရွှင်ကြပါစေ၊
အောက်စီဂျင်သယ်ယူရေးအဖွဲ့

ဦးရဲဒင်သန်း

ဦးသန်းမွှေး

ကူညီထောက်ပံ့ 13.9.2021

13.9.2021
ယနေ့ ညနေပိုင်း
သုခချမ်းသာ ကျန်းမာရေး
စောင့်ရှောက်မှုလူမှုအထောက်အကူပြုအသင်း

SocialWelfareSopport Group(tkct)

လူမှုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့(သုခချမ်းသာ) ၏

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်ဖြင့်
-ထန်းဇင်တောင်ရွာသက်ကြီး
အဖိုးအဖွား 12 ဦး
-အမှတ် ၅ ရပ် 6 ဦး
-အမှတ် ၂ ရပ် 4 ဦး
ပေါင်း 22 ဦး
ကိုကူညီထောက်ပံ့ပါသည်၊လူမှုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့

ဦးညွန့်တင်

ဦးထွန်းလင်းတို့ထန်းဇင်အဖွဲ့

ဦးသိန်းထွန်း တက်လူ

ကိုအောင်ကောင်းမြတ်

တို့က ထောက်ပံ့မှုများ
အိမ်အရောက် ကူညီပါသည်၊
*Covid ကင်းစင် ကျန်းမာ
ပျော်ရွှင်ကြပါစေ၊
*အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်း
များပွင်းလန်းလာကြပါစေ၊
*အဖိုးအဖွားများ ခန္ဓာဉာဏ်
ရောက်တရားများ နာကြား
ကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်ကြပါ
စေ၊
13.9.2021နံနက်ပိုင်း 722ဦး
ထိ
13.9.2021ညနေပိုင်း 22 ဦး
စုစုပေါင်း 744 ဦး

ကူညီနေမယ်သင့်ကျန်းမာရေး

လိုအပ်သည့်အချိန်လိုအပ်သည့်နေရာလိုအပ်သည်များကိုမေတ္တာဖြင့်ကူညီနေမှာ

သုခချမ်းသာ

ကူညီထောက်ပံ့ 13.9.2021

13.9.2021
ယနေ့ နံနက်ထန်းဇင်မြောက်ရွာ
သုခချမ်းသာကျန်းမာစောင့်
ရှောက်မှု လူမှုအထောက်အကူပြုအသင်း

SocialWelfareSupportGroup(tkct)

လူမှုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့(သုခချမ်းသာ) ၏လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ဖြင့်

ယနေ့နံနက်ပိုင်း ဆောင်ရွက်ပါသည်၊
ဆန် ၃ ပြီ
ဆီ ၄၀ သားနှုန်းအပြင်
ဒေါ်မာမာက ပါဝင်လှုဒါန်း
သော ကြက်ဥ ၅ လုံးနှုန်း၊
လူမှုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့
နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော #ဒေါ်မာမာ ကထန်ဇင်
မြောက်ရွာသက်ကြီးရွယ်များ
ကို‌ကူညီထောက်ပံ့လှူဒါန်း
ပေးပါသည်၊
*အဖိုးအဖွားများကျန်းမာ
သက်ရှည်ကြပါစေ၊
*အနာရောဂါဘေးကပ်ရောဂါ
ဘေးမှကင်းလွတ်ကြပါစေ၊
*သစ္စာလေးပါးမဂ္ဂင်ရှစ်ပါးကို
သိရှိ ကျင့်ကြံအားထုတ်
နိဗ္ဗာန်သို့ မျက်မှောက်ပြုနိုင်
ကြပါစေ၊
12.9.2021 မနေ့ကထိ 712ဦး
13.9.2021ယနေ့ 10ဦး
စုစုပေါင်း 722ဦး

ပူးပေါင်းကူညီ 11.9.2021

11.9.2021 ပဲချက်ကျေးရွာ
Covid-19 Positive တွေ့ရှိသူများလာမှုအတွက်
သုခချမ်းသာကျန်းမာရေး
စောင့်ရှောက်မှု လူမှု
အထောက်အကူပြုအသင်းသည်

SocialWelfareSupportProgram(tkct)

လူမှုအထောက်အကူပြုအစီအစဉ် အရ မိမိတို့အသင်းတတ်အားသလောက်

ပူးပေါင်းကူညီမှုကိုဆောင်ရွက်ပါသည်၊

ဦးမြင့်လွင်

ဦးတင်ထွန်းအောင်

ပဲချက်ကျေးရွာနှင့်ချိတ်ဆက်

ဆန် ၃ ပြီပါ အိတ် 15 အိတ်
ဆီ 15 ပုလင်း
တို့ကိုပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်
ရွက်လှူဒါန်းပါသည်၊
*မြို့နယ်သူမြို့နယ်သားများ
အနာရောဂါဘေး
ကပ်ရောဂါဘေးမှကင်း
လွတ်ကြပါစေ၊
*ကပ်ရောဂါကင်းစင် ကျန်း
မာပျော်ရွှင်ကြပါစေ၊

Oxygen transport 11.9.2021

11.9.2021
ယနေ့ မန္တလေး
သုခချမ်းသာ ကျန်းမာရေး
စောင့်ရှောက်မှု လူမှုအထောက်အကူပြုအသင်း

OxygenTransportGroup

(tkct)

အောက်စီဂျင်သယ်ယူရေးအဖွဲ့(သုခချမ်းသာ)

လူနာများအတွက် သယ်ယူပြီး ပြန်လာပါပြီ
40 liter အိုး 8 လုံး
အသွားအပြန် လူနာများကျန်းမာရေးအတွက် ကျောက်စိမ်းဘုရားအားဦးတိုက်ဆုတောင်မြဲဖြစ်ပါသည်၊
*Covid ကင်းစင် ကျန်းမာ
ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။

Donation 11.9.2021

11.9.2021
နွားထိုးကြီးမြို့ အမှတ် ၂ ရပ်
(ဦးသိန်းလွင်)+#ဒေါ်အေးမြင့်သန်း(ငွေလမင်း) မိသားစုသုခချမ်းသာအမှုဆောင်
က သုခချမ်းသာကျန်းမာရေး
စောင့်ရှောက်မှု လူမှုအထောက်အကူပြုအသင်း

SocialWelfare

လူမှုအထောက်အကူပြု

လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မှု
အတွက် ဆန် ၃ ပြီအိတ် 16
အိတ်(တစ်တင်းခွဲအိတ် ၂အိတ်) လှူဒါန်းပါသည်၊
*အလှူရှင်မိသားစု စိတ်၏
ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏
ကျန်းမာခြင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံ
လျက် လိုရာဆန္ဒပြည့်ဝကြ
ပါစေ၊
*အနာရောဂါဘေးကပ်ရောဂါ
ဘေးမှကင်းလွတ်ကြပါစေ၊
ဤကောင်းမှုအစုစုကို သာဓု
ခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါရန် မျှဝေအပ်
ပါသည်၊
သာဓု သာဓု သာဓု

ကူညီထောက်ပံ့ 10.9.2021

10.9.2021
ယနေ့
သုခချမ်းသာ ကျန်းမာရေး
စောင့်ရှောက်မှု လူမှု
အထောက်အကူပြုအသင်း

SocialWrlfareGroup(tkct)

လူမှုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့(သုခချမ်းသာ) ၏

လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ဖြင့် ကူညီ
ထောက်ပံ့မှုများဆောင်ရွက်
ပါသည်၊
အမှတ် ၁ ရပ် 5 ဦး
အမှတ် ၂ ရပ် 8 ဦး
အမှတ် ၃ ရပ် 5 ဦး
အမှတ် ၅ ရပ်10 ဦး
အမှတ် ၇ ရပ် 4 ဦး
မိုးကန် . . 3 ဦး
ဂွေးပင်တော 2 ဦး
ပေါင်း 37 ဦး
Social welfare group(tkct)
လူမှု့အထောက်အကူပြုအဖွဲ့
(သုခချမ်းသာ)

ဦးရဲဒင်သန်း

ဒေါ်သန်းသန်းဌေး

ဒေါ်မြမြထွေး

ဦးမောင်ဦး

ဦးတင်ထွန်းဦး

ဒေါ်စိုးစိုးအေး တို့က

ကူညီထောက်ပံ့ပေးပါသည်၊
9.9.2021 နေ့ထိ 651 ဦး
10.9.2024 ယနေ့ 37 ဦး
စုစုပေါင်း 688 ဦး

*Covid ကင်းစင် ကျန်းမာ
ပျော်ရွင်ကြပါစေ၊

ကူညီနေမယ်သင့်ကျန်းမာရေး

လိုအပ်သည့်အချိန်လိုအပ်သည့်နေရာလိုအပ်သည်များကိုမေတ္တာဖြင့်ကူညီနေမှာ

သုခချမ်းသာ

Oxygen သယ် 9.9.2021

9.9.2021
ယနေ့ မန္တလေး
သုခချမ်းသာ ကျန်းမာရေး
စောင့်ရှောင်မှု လူမှု
အထောက်အကူးပြုအသင်း

OxygenTransportGroup

(tkct)

အောက်စီဂျင်သယ်ယူရေးအဖွဲ့(သုခချမ်းသာ) ၏

လုပ်အစီအစဉ်အရ မန္တလေး
သို့ အောက်စီဂျင်သွားရောက်
သယ်ယူပါသည်၊
အသွားအပြန် ကျောက်စိမ်း
ဘူရားကိုဦးတိုက် လူနာများ
အတွက်ဆုတောင်းပါသည်၊
40 liter အိုး 14 လုံးသယ်ယူ
ခဲ့ပါသည်၊
Oxygen transport group
(tkct)
အောက်စီဂျင်သယ်ယူရေး
အဖွဲ့(သုခချမ်းသာ)

ဦးသိန်းထွန်းလှိုင်

ဦးတင်ထွန်းဦး

*Covid ကင်းစင် ကျန်းမာ
ပျော်ရွှင်ကြပါစေ၊